Previous website version

Robotic Week

Robotic Week

41 41 people viewed this event.

1. Dio – Upoznavanje učenika sa tehnologijom 3D printanja kroz obuku za rad na Ultimaker 2+ 3D printerima, praktična izrada 3D printanog objekta od početne faze pripreme 3D modela u software-u „Ultimaker Cura“ kroz generisanje G koda za 3D printer, do puštanja 3D printera u rad. Kroz ovaj proces želimo da učenici uvide da pomoću 3D printera mogu izraditi bilo kakav 3D objekat.

2. Dio – Obuka upravljana prve bh. robotske ruke „HAS_One“ te pojašnjavanje njenog principa rada i procesa nastanka jednog ovakvog proizvoda. Također učenici će sami upravljati ovom robotskom rukom, sami ispisivati programe za njenu kontrolu i puštati programe u rad. Kroz čitav proces želi da se učenicima pokaže da i oni sami mogu upravljati ovom vrstom robota bez ikakvih problema.

Additional Details

Timezone -

Organisation - Networks, HAS Robotics & Opcina Stari Grad

Contact Name -

E-mail - hello@networks.ba

I agree to the website Terms & Conditions - No

To register for this event please visit the following URL: http://networks.ba/v2/ →

 

Date And Time

19-11-2019 @ 11:00 AM (CEST) to
19-11-2019 @ 01:00 PM (CEST)
 

Location

 

Event Category

Share With Friends