Previous website version

Robo-Day 2017

40 40 people viewed this event.

ROBO-DAY 2017. Warsztaty z robotyki dla dzieci i młodzieży.
Uczniowie podczas warsztatów będą konstruować oraz programować roboty LEGO EV3. Poznają ich budowę i możliwości. Dowiedzą się również w jakich obszarach wykorzystuje się obecnie roboty i czy w przyszłości mogą one całkowicie zastąpić człowieka?
Podczas zajęć uczniowie poznają również co to są OZOBOTY, jak je programować za pomocą kolorów oraz przy wykorzystaniu internetowej platformy Ozoblozkly.pl.

ROBO-DAY 2017. Workshops on robotics for children.
Learners will build and program LEGO EV3 robots during workshops. They will learn their construction and capabilities. They will also find out what areas are currently used by robots and whether they can replace humans in the future.
During classes, students will also learn about what is OZOBOT, how to program them using colors and using the online platform Ozoblozkly.pl.

Additional Details

Timezone -

Organisation - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach

Contact Name - Łukasz Nowak

E-mail - lukass11@wp.pl

I agree to the website Terms & Conditions - No

To register for this event please visit the following URL: http://www.zsppaniowki.pl →

 

Date And Time

29-11-2017 @ 01:30 PM (CEST) to
29-11-2017 @ 04:30 PM (CEST)
 

Location

 

Event Category

Share With Friends