Previous website version

mBot2 u školi

30 30 people viewed this event.

[hrv]
Kao primarna djelatnost rada Zajednice tehničke kulture grada Splita ističe se poticanje i promicanje ukupnih aktivnosti tehničke kulture. Radionice robotike održavaju se tijekom cijele godine u prostorijama ZTK, a u sklopu održavanja određenih manifestacija, radionice robotike se „presele“ u odgojno-obrazovne ustanove. Ova radionica održana je s učenicima četvrtog i petog razreda osnovne škole, kao jedna od radionica u sklopu održavanja Festivala tehničke kulture.
Ishodi koji se nastoje ostvariti na radionicama robotike odnose se na usvajanje pravila sigurne i etičke primjene i namjene robota, racionalno i primjereno korištenje postojećih materijala, sredstava i energije u okruženju u kojem se nalazimo, istraživanje važnosti razvoja i održavanja tehničko-proizvodnih sustava, upoznavanje računalnih procesa te pozadinske logike istih, uočavanje potencijala i opasnosti rada s raznim uređajima, razvijanje tehničkih vještina i kritičkoga mišljenja te viđenje šire slike robotskih i automatskih sustava. S obzirom na to da živimo u svijetu u kojemu informacijska i komunikacijska tehnologija svakim danom napreduje, od značajne je važnosti djecu što ranije upoznavati s tehnologijom, kako bi ju naučili primjenjivati u korisne svrhe.

[eng]
Encouraging and promoting the overall activities of technical culture is emphasized as the primary activity City of Split Association of Technical Culture. Robotics workshops are held throughout the year in the premises of ZTK, and as part of certain events, robotics workshops are moved” to educational institutions. This workshop was held with students of the fourth and fifth grade of primary school, as one of the workshops within the Festival of Technical Culture.

Additional Details

Timezone -

Organisation - Zajednica tehničke kulture grada Splita

Contact Name - Ella Rinčić

E-mail - ella@ztk-split.hr

I agree to the website Terms & Conditions - No

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

30-11-2021 to
01-12-2021
 

Event Category

Share With Friends