Previous website version

Ludzka twarz robotyki – psychologiczne i etyczne zagadnienia interakcji człowiek – robot

28 28 people viewed this event.

W trakcie wykładu poruszone będą najistotniejsze aspekty psychologiczne w relacjach człowiek – robot oraz potencjalne dylematy etyczne z tym związane. Podjęta będzie również próba odpowiedzi na pytanie: jaki powinien być ‘idealny robot’ oraz jakie potencjalne zagrożenia niesie ze sobą tworzenie robotów antropomorficznych.

Additional Details

Timezone -

Organisation - Uniwersytet Medyczny i firma ACCREA

Contact Name - dr Justyna Gerłowska

E-mail -

I agree to the website Terms & Conditions - No

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

25-11-2017 @ 10:00 AM (CET) to
25-11-2017 @ 11:00 AM (CET)
 

Event Category

Share With Friends