Previous website version

LTH Robotics Laboratory demonstrations

LTH Robotics Laboratory demonstrations

42 42 people viewed this event.

For ninth year in a row the LTH Robotic Laboratory will be open for study visits. The European Robotic Week offers many robot-related activities around whole Europe. Our goal is to present the importance of robotic technology in several application areas. We also want to inspire young people of all ages to get interested in science and technology.
För nionde året öppnar vi robotlabbet på LTH för studiebesök. Den europeiska robotveckan erbjuder olika robotrelaterade aktiviteter för allmänheten runtom i hela Europa, och syftet är att visa på robotteknikens ökande betydelse inom en rad olika områden. Vi vill även inspirera ungdomar i alla åldrar att intressera sig för naturvetenskap och teknik.
http://www.lth.se/digitalth/robotveckan/

Additional Details

Timezone -

Organisation - LTH Robotics Laboratory

Contact Name - Jonas Wisbrant

E-mail - jonas.wisbrant@cs.lth.se

I agree to the website Terms & Conditions - No

To register for this event please visit the following URL: http://www.lth.se/digitalth/robotveckan-2019/ →

 

Date And Time

19-11-2019 @ 09:30 AM (CEST) to
21-11-2019 @ 04:00 PM (CEST)
 

Event Category

Share With Friends